,

Sensor Parkimi per Makinen


Sensor Parkimi per Makinen

4 Sensor te cilat vendosen ne pjesen e pasme te makines

Ju detekton kur jeni afer objektit dhe ju lajmeron sipas niveleve te afersis

NE paketim shoqerohe te gjitha Aksesoret e nevojshem per te kryer lidhjen

2,390 L

RRETH SENSORIT TË PARKIMIT

Sensorët e parkimit janë sensorë të afërsisë për automjetet rrugore të krijuara për të paralajmëruar drejtuesit e mjeteve për pengesat gjatë parkimit. Këto sisteme përdorin sensorë elektromagnetikë tejzanor.

Këto sisteme shfaqin detektorë afërsisë tejzanor për të matur distancat me objektet e afërta nëpërmjet sensorëve në kornizat e pasme të parakolpit ose të minimizuara vizualisht brenda grilave ose prerjeve ngjitur.

Sensorët lëshojnë impulse akustike, me një njësi që mat intervalin e kthimit të secilit sinjal të reflektuar dhe llogarit distancat e objektit. Sistemi në raunde sinjalizon shoferin me tone të dëgjueshme, frekuencën që tregon distancën e objektit, me tonet më të shpejta që tregojnë afërsinë më të afërt dhe një ton të vazhdueshëm që tregon një distancë minimale të paracaktuar.

Sensorët e pasmë mund të aktivizohen kur zgjidhet marshi mbrapa dhe çaktivizohen sapo të zgjidhet ndonjë marsh tjetër.

Meqenëse një sistem tejzanor mbështetet në reflektimin e valëve të zërit, sistemi nuk mund të zbulojë objekte të sheshta ose objekte të pamjaftueshme të mëdha për të pasqyruar tingullin – p.sh., një shtyllë e ngushtë ose një objekt gjatësor i drejtuar drejtpërdrejt nga automjeti ose një objekt afër. Objektet me sipërfaqe të sheshta me kënd nga vertikali mund të devijojnë valët e zërit që kthehen larg sensorëve, duke penguar zbulimin. Edhe objektet e buta me përthithje të fortë të zërit mund të kenë zbulim më të dobët, p.sh. leshi ose myshk.

TIPARET

Marka: CarPro

Gjendja: 100% krejt e re

Distanca e zbulimit: 0.3~2.5m

Largësia e alarmit: 0,3~1,5

Zëri i alarmit: >80dB në 10cm

Tensioni i furnizimit: 10.5V-15V (12V nominale)

Konsumi aktual: 200 mA max

Temperatura e punës: 20°C-65°C

Temperatura e ruajtjes: 35°C-85°C

Gjatësia e diametrit: 22 mm

SHOPPING CART

close