,

Kufje Moxom MX-EP20


  • Kufjet janë komfort dhe kanë një cilësi zëri shumë të lartë.
  • Lidhja me cdo Smartphone si: Samsung, Iphone etj.
  • Transport kudo nëpër Shqipëri.

390 L